Search

आऊ १० जुन २०१७ दिन अल्डरसट जाऊ सबै रशमोर बासी नेपाली हरू

आऊ १० जुन २०१७ दिन अल्डरसट जाऊ सबै रशमोर बासी नेपालीहरू अन्य कम्युनिती संग एकै ठाउ रमाउ !!!!

PreMortgage.co.uk

आदर्णिय रशमोर बासी नेपाली बुवा आमा साथै दाजु भाई दिदी बैनी नवयुवा भान्जा भान्जी हरू लाई सक्दो समय मिलाएर यस हाम्रो नेपाली हरूको साझा सस्था ग्रेटर रशमोर नेपाली कम्युनीती सहयोग गर्नु को लागी साथै हाम्रो यस ईलाका मा रशमोर बरो काउन्सेल ले अन्यकमुनीती हरू को निम्ती एक नमुना कम्युनिती मा परिचीत भएको सस्था लाई सफल बनाउन साथै हाम्रो ईलाका का अन्यकम्युनिती हरू संग सहकार्य गरी एकै ठाउ रमाईलो गर्नु को निम्ती महत्तो पुर्ण सम्झी सहभागी बनौ।

यस दिन निशुक्क मा मनोरंजन गर्ने दिन सम्झेर आजै बाट डाईरी अपटुडेट गरी सहभागी भई सफल पारिदीन हामी GRNC हार्दिक अनुरोध गर्दछौ।बिषेस गत बर्ष जस्तै कसैले कुनैपनी नौलो कला र झाक्री लिनु हुनेले तुरून्त सम्पर्ग गरिदीनु होला।